Onze school

Basisschool Catharina Labouré is gelegen in de wijk Proosdijveld in Beek. In 2012 hebben we ons 50-jarig bestaan gevierd. De leerlingen zijn uit de hele kern van Beek afkomstig en we ontvangen leerlingen uit omliggende dorpen.
De teams van basisschool Sint Martinus en basisschool Catharina Labouré hebben eind schooljaar 2017-2018 besloten om te gaan verkennen op welke wijze beide scholen kunnen gaan samenwerken. De beide teams hebben destijds op een aantal studiemiddagen toegewerkt naar een nieuwe visie en schoolconcept. In de schoolplanperiode van 2019-2023 zullen beide teams naar dit concept toewerken en alle keuzes die er gemaakt worden zullen passend bij deze visie zijn.  Op termijn is er een intentie voor een fusie tussen basisschool Sint Martinus en basisschool Catharina Labouré


     
                                              
                                          
 

Powered by BasisOnline