Onze school

Basisschool Catharina Labouré is een katholieke school voor basisonderwijs en is gelegen in de wijk Proosdijveld in Beek. In 2012 hebben we ons 50-jarig bestaan gevierd. De leerlingen zijn uit de hele kern van Beek afkomstig en we ontvangen leerlingen uit omliggende dorpen.
De teams van Bs St. Martinus en Bs Catharina Labouré eind schooljaar 17/18 besloten om te gaan verkennen op welke wijze beide scholen kunnen gaan samenwerken. De beide teams hebben op een aantal studiemiddagen toegewerkt naar een nieuwe visie en concept. In de komende schoolplanperiode van 2019-2023 zullen beide teams naar dit concept toewerken en alle keuzes die er gemaakt worden zullen passend bij deze visie zijn.


     
                                              
                                          
 

Powered by BasisOnline