Team

Actuele teamfoto volgt z.s.m.


Schoolorganisatie 2020-2021:

Unit onderbouw
Stamgroep 1-2            Juf Birgit Stoffels (ma, di, wo, do)
Juf Paulien Hamers (vr-ochtend)
Extra ondersteuning in de unit Juf Maartje Janssen (di-ochtend, wo)
 

Unit middenbouw
Stamgroep 3-4 Juf Peggy Palmen (ma, di, vr-ochtend)
Juf Paulien Hamers (wo, do)
Stamgroep 4-5 Meester Wouter van Noort (ma, di, wo, do, vr)
Extra ondersteuning in de unit Juf Astrid Extra (ma, di, wo)
Juf Maartje Janssen (ma, do, vr-ochtend)
 

Unit bovenbouw
Stamgroep 6-7 Juf Anke Merry (ma, di, vr)
Juf Wendy Heckers (wo, do)
Stamgroep 7-8 Juf Monique Haeren (ma, wo, do, vr)
Juf Wendy Heckers (di)
Extra ondersteuning in de unit Juf Vienna Nollé (ma-ochtend, di, wo, do, vr-ochtend)
Juf Paulien Hamers (ma, di, vr-middag) indien niet ingezet voor vervanging cluster Beek)

Overige medewerkers in de school
Taak: Naam:
Directie Bob Meijs & Kim Tholen
Coördinator unit onderbouw Birgit Stoffels
Coördinator unit middenbouw Peggy Palmen
Coördinator unit bovenbouw Monique Haeren
Interne begeleiding Esther Waltmans
Coördinator ICT Roy Maessen
Conciërge Marcel Belt
Administratie Astrid Extra & Ria Kösters

Wat is unitonderwijs en waarom kiezen we voor unitonderwijs?
Onze school is onderverdeeld in drie units: unit onderbouw (groep 1-2), unit middenbouw (groepen 3,-4 & 4-5) en unit bovenbouw (groepen 6-7 & 7-8). Elke unit bestaat uit meerdere stamgroepen m.u.v. de unit onderbouw. Ieder kind wordt ingedeeld in een stamgroep die bezet wordt door een of twee vaste leerkrachten. De kinderen krijgen de zorg zoveel als mogelijk binnen de unit geboden en de medewerkers van de unit zijn samen verantwoordelijk  voor de kinderen binnen de unit.
 
Het traditionele leerstofjaarklassensysteem (groepen 1 t/m 8), dat de leerstof als uitgangspunt neemt en de leerlingen in groepen verdeelt op basis van hun leeftijd, past volgens ons niet meer bij het zo optimaal mogelijk vormgeven van onderwijs. Het verzorgen van passend onderwijs binnen het leerstofjaarklassensysteem knelt en leidt tot steeds meer werkdruk. We kunnen beter onderwijs bieden als het uitgangspunt van ons onderwijs de ontwikkeling van het kind centraal stelt. Daarom kiezen we voor een ander organisatiemodel dat ons ook minder kwetsbaar maakt gelet op het personeelstekort in het onderwijs.
 
We gaan dus, zoals aangegeven, steeds meer werken in units, die bestaan uit meerdere homogene of heterogene stamgroepen. Binnen deze units werken een aantal professionals samen om de kinderen te begeleiden. Steeds  meer zal zichtbaar zijn dat het uitgangspunt is dat kinderen één stamgroep en meerdere instructiegroepen hebben.

De kinderen starten en eindigen de dag in de stamgroep en hebben daarbij een vaste professional als aanspreekpunt. In de unit werken de professionals van een aantal stamgroepen met elkaar samen om het onderwijs voor de kinderen zo passend mogelijk te maken. Diverse vakken zullen dan ook steeds meer groepsoverstijgend aangeboden worden tijdens instructie en verwerkingsblokken. De kinderen weten wanneer en welke instructies zij hebben (en bij welke leerkracht/onderwijsondersteuner).
 
Voordelen van het werken in units:
  • Door het geven van instructies in kleinere groepen krijgen kinderen steeds meer het aanbod dat aansluit bij hun niveau en onderwijsbehoeften. Dit zorgt voor meer actieve betrokkenheid en motivatie bij het kind, maar ook voor meer leeropbrengsten.
  • Er komt meer tijd en ruimte om alle kinderen  te bedienen, ook zij die iets meer zorg of verdieping nodig hebben of juist een extra uitdaging zoeken.
  • Leerkrachten worden samen verantwoordelijk voor meerdere kinderen, wat zorgt voor een breder beeld en overleg over keuzes in aanbod en aanpak om aan te sluiten bij wat het kind nodig heeft.
  • Medewerkers  kunnen meer kinderen dan alleen hun eigen groep laten profiteren van zijn/haar specifieke kwaliteiten.
  • De ruimtes in het gebouw worden optimaal benut en ingezet.

Powered by BasisOnline