Partners

BSO: informatie Spelenderwijs


Voorschoolse opvang nodig?
Naschoolse opvang nodig?
Vakantie opvang nodig?

Spelend wijs en wijzer worden in een veilige, vertrouwde en gezellige omgeving in de basisschool bij u in de buurt ?
Dat kan bij BSO  Catharina Labouré van Spelenderwijs. Kinderen van 4 t/m 12 jaar kunnen bij  BSO Catharina Labouré terecht voor voorschoolse, naschoolse én vakantieopvang. Op onze locatie is er voorschoolse opvang op maandag, dinsdag en donderdag, en naschoolse opvang op dinsdag- en donderdagmiddag. Tijdens vakanties maken van gebruik van de locatie bij BSO De Bron in Neerbeek. Kom samen met uw kind een keer een kijkje nemen! Voor meer informatie over o.a. alle mogelijkheden wat betreft de opvang van uw kind, zie www. Spelenderwijs.nl

TSO:
Onder verantwoordelijkheid van de school organiseren we de tussenschoolse opvang. De coördinatie van het overblijven is in handen van twee coördinatoren en de uitvoering ligt bij een aantal vrijwilligers.
 
Kinderen kunnen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 12.00 uur en 12.45 uur overblijven. U kunt uw kind aanmelden voor een vast overblijfmoment, of door voor 11.00 uur een sms-bericht sturen bij incidentele overblijfmomenten of afmelden bij ziekte:
   06-13604819
 
De kosten zijn vastgesteld op € 1,25 per kind per overblijfdag. De overblijvers krijgen per maand een nota achteraf. De incidentele overblijvers kunnen op de dag zelf contant te betalen. De ontvangen gelden worden gebruikt om spelmaterialen voor kinderen aan te schaffen en de overblijfkrachten een vergoeding te geven.

De ouders zorgen zelf voor het eten en drinken van hun kind. Dat is bij voorkeur een of meer boterhammen en een pakje of beker drinken. Kinderen nemen geen limonade of snoep mee. De overblijfouders zien er op toe dat de kinderen drinken en tenminste een boterham opeten. Het is belangrijk dat u de overblijfouders informeert over evt. voedselallergieën, medicijngebruik of te volgen dieet.

 

Powered by BasisOnline